Επισκέπτες:

** ***ΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ βρίσκετε και εκτυπώνετε το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ απαραίτητο για τους μαθητές/μαθήτριες της Α' τάξης**************Το σχολείο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και Αυγούστου 2017 θα λειτουργεί κάθε Τρίτη (εκτός της Τρίτης 15/08/2017, οπότε θα λειτουργήσει Τετάρτη 16/08/2017) 9.00 - 13.00 *****.Στα ΝΕΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ *** ***

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016— 2017

 

Διευθύντρια: Παγουλάτου Ευαγγελία ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

Υποδιευθύντριες:

Πούλη-Θηβαίου Δέσποινα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Κουτσοκώστα Σοφία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

Πιστιόλη Κωνσταντίνα ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Νάστος Ζήκος ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Κρυστάλλης Γρηγόριος ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Κατέλη Ελευθερία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ντάμπου Αθανασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Μαντά Ανδριάνα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Καραπέτσα Ελευθερία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ψιλοπούλου Χριστίνα ΠΕ02/ΠΕ13 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ζαντιώτου Παναγιώτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σταμπουλίδης Νικόλαος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Μπουρούτης Παναγιώτης ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Αθανασιάδης Χαράλαμπος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Γκούνας Μάρκος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Καφώρος Ηλίας ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΣ

Μαστροδήμος Πανταζής ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΣ

Παπαδόπουλος Ιορδάνης ΠΕ12 / ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΣ

Ευαγγελοπούλου Αγγελική ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΣ

Μαυρωνάς Ανδρέας ΠΕ04 ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Σπύρογλου Κωνσταντίνα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Αθανασόπουλος Θεόδωρος ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Τζίμης Αθανάσιος ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Παπαδόπουλος Νικόλαος ΠΕ10/ΠΕ13 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Καραγκιοζόπουλος Δημήτριος ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στυλιανουδάκης Ζαχαρίας ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Νικολαΐδης Συμεών ΠΕ19/ΠΕ03 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατσιώνης Γεώργιος ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ