Επισκέπτες:

** ***ΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ βρίσκετε και εκτυπώνετε το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ απαραίτητο για τους μαθητές/μαθήτριες της Α' τάξης**************Το σχολείο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και Αυγούστου 2017 θα λειτουργεί κάθε Τρίτη (εκτός της Τρίτης 15/08/2017, οπότε θα λειτουργήσει Τετάρτη 16/08/2017) 9.00 - 13.00 *****.Στα ΝΕΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ *** ***

Χρήσιμα Έντυπα

 

Γενικά

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Εξουσιοδότηση

 

Για κηδεμόνες

Για τους  μαθητές / μαθήτριες της Α' Λυκείου πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωμένο το ατομικό δελτίο υγείας, προκειμένου να μπορούν να αυμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

Αίτηση κηδεμόνα για συμμετοχή μαθητή / μαθήτριας σε προφορικές εξετάσεις.

 

Βεβαίωση παρουσίας κηδεμόνα στο σχολείο.

 

Δήλωση κηδεμόνα για συμμετοχή μαθητή / μαθήτριας σε σχολική εκδρομή. 

 

Για αποφοίτους

Δήλωση απώλειας απολυτηρίου τίτλου

 

Δήλωση απώλειας βεβαίωσης πρόσβασης